ภาพข่าว: “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”

31 Jan 2017
คุณนิศานาถ สุภาวิตา ผู้จัดการสาขาพระราม 2 ทิพยประกันภัย นำทีมพนักงานจิตอาสา สาขาพระราม2 และสาขาระยอง จัดโครงการ "ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้" มอบเงินจำนวน 22,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมีคุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย
ภาพข่าว: “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้”