ภาพข่าว: พีแอนด์จีส่งน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ มอบผลิตภัณฑ์พร้อมผงบำบัดน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย

13 Jan 2017
บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือพีแอนด์จีประเทศไทย ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยได้ร่วมส่งมอบ "ผงบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี" ผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้แบรนด์พีแอนด์จี อาทิ แปรงสีฟันออรัล-บี, ผ้าอนามัยวิสเปอร์ส เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุกภัยทางภาคใต้ในยามฉุกเฉิน ผ่านความช่วยเหลือโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์รวมมูลค่า 1,200,000 บาท
ภาพข่าว: พีแอนด์จีส่งน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้ มอบผลิตภัณฑ์พร้อมผงบำบัดน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย