ภาพข่าว: ธพว. มอบนโยบายและจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560

13 Jan 2017
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560 แก่กลุ่มงานกิจการสาขา 1 ร่วมกับผู้บริหารสายงานสินเชื่อภูมิภาค และจัด Workshop ทำแผนการดำเนินงานและวางกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายองค์กร ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
ภาพข่าว: ธพว. มอบนโยบายและจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560