แอร์เอเชีย ขนส่งถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมเปิดรับส่งของบริจาคฟรีสำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน

13 Jan 2017
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายประวิทย์ หาญณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร นายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหาร และพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในขณะนี้ พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของ ร.9 จำนวน 10,000 ชุด สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
แอร์เอเชีย ขนส่งถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ พร้อมเปิดรับส่งของบริจาคฟรีสำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน

นอกจากนี้ยังมีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมส่งของอุปโภคบริโภคบริจาค จำนวน 500 ชุด สู่จังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และคุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นตัวแทนรับมอบ

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง กล่าวว่า แอร์เอเชียมีเส้นทางบินสู่ภาคใต้ รวม 6 ปลายทาง กล่าวคือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ภูเก็ตและนราธิวาส ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทางเลือกอื่นๆ ที่สอดรับกับความต้องการแล้ว เรายังพร้อมร่วมเป็นสื่อกลางขนส่งของอุปโภคบริโภคบริจาคสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ กับพันธมิตรที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชน และเราก็ยินดีหากหน่วยงานต่างๆ จะส่งของบริจาคกับแอร์เอเชีย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02-562-5824 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 10.00-18.00 น. (ขอสงวนสิทธิ์หมายเลขดังกล่าวสำหรับการติดต่อเพื่อการขนส่งสิ่งของบริจาคเท่านั้น)

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก แอร์เอเชียได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ Call Centre หมายเลขโทรศัพท์ 02-515-9999 จากเวลา 8.00-21.00 น. เป็นเวลา6.00-24.00 น. ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ในเส้นทางบินสู่ภาคใต้สามารถขอข้อมูลและรับทางเลือกการเดินทางได้ตามวันและเวลาให้บริการดังกล่าว