ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี SEC Conference 2017: ก้าวย่างแห่งประสบการณ์ สานต่อบริบทใหม่ ตลาดทุนไทยยั่งยืน

12 Jan 2017
นายรพี สุจริตกุล (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วย นางทิพยสุดา ถาวรามร (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการ และนางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมกันต้อนรับ นายกรณ์ จาติกวณิช (ที่ 4 จากขวา) ประธานสมาคมฟินเทค นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ในงานแถลงแผนยุทศาสตร์ 3 ปี (2560-2562) SEC Conference 2017:ก้าวย่างแห่งประสบการณ์ สานต่อบริบทใหม่ ตลาดทุนไทยยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นสอดคล้องกับโอกาสที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 25 ปีในปี 2560 โดยงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนในภาคบ่าย โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 700 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี SEC Conference 2017: ก้าวย่างแห่งประสบการณ์ สานต่อบริบทใหม่ ตลาดทุนไทยยั่งยืน