บอร์ด กวช.หารือแนวทางปฏิบัติจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่เหมาะสม ประเพณีลอยกระทง-คริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่-สงกรานต์ จัดได้ตามประเพณีฯ

21 Oct 2016
บอร์ด กวช.หารือแนวทางปฏิบัติจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่เหมาะสม ประเพณีลอยกระทง-คริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่-สงกรานต์ จัดได้ตามประเพณี ยกเว้นประกวดนางนพมาศ-ควรงดจัดคอนเสิร์ต ช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ วธ.คัดภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากประชาชน-สมาคมช่างภาพฯ จัดนิทรรศการ "ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน"

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่องการจัดงานรื่นเริงบันเทิงต่าง ๆ 30 วัน นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม โดยที่ประชุม กวช. ได้หารือกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในการจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีและศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่เหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุป ดังนี้ ประเพณีลอยกระทง เห็นสมควรให้จัดตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา เช่น ทำบุญ ตักบาตรปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ยกเว้นการประกวดนางนพมาศและการจัดคอนเสิร์ต ส่วนการเฉลิมฉลอง เช่น จุดพลุ ตะไล ดอกไม้ไฟ ควรจุดอย่างระมัดระวังและจุดในสถานที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตจากทางราชการ

ส่วนเทศกาลกฐินให้พิจารณาตามความเหมาะสม งดเฉพาะส่วนที่เป็นมหรสพหรือความบันเทิง แต่ยังสามารถจัดงานตามประเพณีได้ โดยการปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2559 ให้ตั้งโต๊ะหมู่ ตั้งเครื่องราชถวายราชสักการะมีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเหมือนเดิม บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี คำกล่าวถวายผ้าพระกฐินใช้คงเดิม ส่วนการแต่งกายในงานกฐินพระราชทาน ประธานและข้าราชการแต่งชุดปรกติขาวไว้ทุกข์ตามระเบียบราชการ ส่วนภาคเอกชนใส่สูทสากลไว้ทุกข์ หรือ ผ้าไทยพระราชทานแขนยาว ส่วนประเพณีอื่นๆ เช่น คริสต์มาส ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม วันขึ้นปีใหม่ เน้นการสวดมนต์ข้ามปี ตรุษจีน ให้เป็นไปตามประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน และประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการตามประเพณีท้องถิ่น

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดงานรื่นเริง ดำเนินการได้แต่ควรมีความเหมาะสมเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ ให้ยกเว้นการจัดคอนเสิร์ต สำหรับการแต่งกายในงานประเพณี เห็นควรให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกิจกรรมประเพณีนั้นๆ แต่ให้มีสัญลักษณ์การไว้อาลัย เช่น ติดโบว์สีดา ขณะที่สถานประกอบการ สถานบันเทิง สามารถเปิดดำเนินการได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับงาน พระราชพิธีพระบรมศพในส่วน วธ. ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว

1.เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำวธ. ทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประกาศ คำแถลงการณ์จากสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพตลอด 24 ชั่วโมง

2.เชิญชวนประชาชน สื่อมวลชน ร่วมส่งภาพถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อรวบรวมและจัดพิมพ์หนังสือ "จดหมายเหตุฉบับประชาชน" และจัดทำสารคดีโทรทัศน์ "ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน" นอกจากนี้ได้รับรายงานว่า ในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วธ.จะเปิดนิทรรศการ "ธ ทรงสถิตในดวงใจไทยทุกคน" โดย วธ.ร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพต่างๆ ในประเทศไทยและช่างภาพจิตอาสานำภาพถ่ายมาจัดนิทรรศการนำเสนอภาพทรงจำอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชม ที่สำคัญ วธ.จะคัดเลือกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งประชาชนส่งเข้ามายัง วธ. กว่า 15,000 ภาพ มาจัดนิทรรศการ โดยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

3.วธ.ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี เครือข่ายศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน และผู้นำศาสนา 5 ศาสนา จัดกิจกรรม "รวมใจเครือข่ายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในวันที่ 26 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

4. กรมศิลปากร ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบพิธีการและการจัดสร้างพระเมรุ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานด้านจดหมายเหตุ พระราชพิธี รวมทั้งเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 41 แห่ง อุทยานประวัติศาสตร์ 9 แห่ง และโบราณสถานทุกแห่งฟรี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560

5.กรมการศาสนา จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวังในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม1765 หรือศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารประจำวธ. ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.02 422 8729, 06 3226 0845