ภาพข่าว: “กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง”มอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลขอนแก่น ภายใต้โครงการ “วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง Run2Breath”

11 Oct 2016
คุณสมคิด รุจีปกรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์อาวุโส กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง เป็นตัวแทนมอบเครื่องช่วยหายใจความถี่สูง มูลค่า 2,750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น ภายใต้โครงการ "วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง Run2Breath" โดยมี คุณกำธร ถาวรสถิตย์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ โดยเครี่องช่วยหายใจความถี่สูงนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการรักษาให้มีประสิทธิภาพสำหรับเด็ก ผู้ป่วยหนัก และผู้สูงอายุที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: “กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง”มอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลขอนแก่น ภายใต้โครงการ “วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง Run2Breath”