รมว.พม. กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เฝ้าระวัง ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา แก่ประชาชนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจ

17 Oct 2016
รมว.พม. กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เฝ้าระวัง ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษา แก่ประชาชนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจพร้อมเพิ่ม จนท.จิตวิทยา ประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 497/2557-2559 เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ การป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ว่า เนื่องด้วย วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี ทำให้พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศกำลังอยู่ในบรรยากาศ แห่งความเศร้าโศกเสียใจ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจ ซึ่งต่อไปย่อมก่อให้เกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้า ตามมาได้ นั้น ตนจึงได้กำชับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด และทุกหน่วยงานในพื้นที่สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่กำลังเศร้าโศกเสียใจ เพื่อเข้าช่วยเหลือในการให้คำแนะนำปรึกษาได้อย่างทันท่วงที อีกทั้ง ตนได้กำชับให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จิตวิทยา ทั้งนี้ หากบุคคลใดกำลังเศร้าโศกเสียใจ หรือพบเห็นบุคคลอื่นที่กำลังอยู่ในสภาพจิตใจดังกล่าว

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โทรสายด่วน 1300 บริการตลอด 24 ชั่วโมง