ภาพข่าว: คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง ต้อนรับผู้แทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

24 Nov 2016
รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ คณบดี และ ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น รับมอบดอกไม้ จาก อ.วีดารัตน์ ณะวิชา ผู้แทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พร้อมด้วย คุณมาซาชิ คามิยะ ประธานชมรม เก็ท ยูธ คลับ ในโอกาสการประชุมเพื่อหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนชาวต่างชาติ ณ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง ต้อนรับผู้แทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559 แต่เดิมคือภาควิชาภาษาและสังคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 นับเวลารวมกว่า 39 ปี ในการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษาและสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางภาษาของประเทศไทย