ภาพข่าว: SPU : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ "สังคม ความรู้ และดิจิทัล" ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วม 6 สถาบัน

23 Nov 2016
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เจ้าภาพหลัก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 ในหัวข้อ "สังคม ความรู้ และดิจิทัล" ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ซึ่งในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก SIPA และ SVOA ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 12 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: SPU : การประชุมวิชาการระดับชาติ 2559 หัวข้อ "สังคม ความรู้ และดิจิทัล" ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม ร่วม 6 สถาบัน