ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน "พิธีเปิด INVESTORY Mobile Exhibition on School 2016"

25 Nov 2016
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงาน "พิธีเปิด INVESTORY Mobile Exhibition on School 2016" ในวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 เวลา 8.30 – 10.20 น. ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

08.55 น. ลงทะเบียน

09:00 น. กล่าวต้อนรับ

โดย นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ

09:05 น. กล่าวเปิดกิจกรรม INVESTORY Mobile Exhibition on School

โดย ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09:15 น. พิธีเปิดงาน

โดย นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

09:30 น. ชมภาพยนตร์ เรื่อง ฮีโร่ตัวจริง

10:00 น. สัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

หัวข้อ วิธีการใช้เงิน การเก็บเงิน ว่ามีวิธีอย่างไร

10:20 น. เสร็จสิ้นพิธีการ