ภาพข่าว: อรรถวิทย์พณิชยการจัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกจิตสาธารณะและความจงรักภักดี

28 Nov 2016
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ร่วมกับ มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา จัดโครงการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักศึกษา สร้างจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อพ่อหลวง ชื่อโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงจิตสาธารณะ ความจงรักภักดี เพื่อสร้างคนดีแก่สังคม โดยมีรองชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ โดยวิทยาลัยฯจะนำนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ ณ ท้องสนามหลวง เสาร์ละ 100 คน
ภาพข่าว: อรรถวิทย์พณิชยการจัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกจิตสาธารณะและความจงรักภักดี