ภาพข่าว: ม.เทคโนพระจอมเกล้า พระนครเหนือจัดสัมมนาหุ่นยนต์

18 Nov 2016
ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในงาน "สัมมนาแนวทางการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ" ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดยมี ดร.ภานี น้อยยิ่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ ห้องมรกรต โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน
ภาพข่าว: ม.เทคโนพระจอมเกล้า พระนครเหนือจัดสัมมนาหุ่นยนต์