โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จับมือโซลาร์ตรอน เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

09 Nov 2016
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จับมือโซลาร์ตรอน เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในงาน "การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบอาคารราชการ ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"

รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แจ้งว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท โซลาร์ตรอนเอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด ในกลุ่ม SOLAR Group เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในงาน "การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบอาคารราชการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 12.30-16.00 น. ณ บริเวณโถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วนของพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (peak demand) ในแต่ละเดือน และเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ลดการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและมลพิษทางอากาศ ทั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

12.30 -13.00 น. - ลงทะเบียน

13.00 -13.30 น. - ปาฐกถาในหัวข้อ "Solar Roof แค่คิดก็คุ้ม"

วิทยากรโดย ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม

13.30 -14.00 น. - ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของโครงการ

14.00 -14.20 น. - กล่าวรายงาน

โดย รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

14.20 -14.30 น. - กล่าวเปิดงาน

โดย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

14.30 -16.00 น. - พิธีเปิดงาน "การจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบอาคารราชการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"

  • เยี่ยมชมนิทรรศการ การออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2926 9310-1 ในวันและเวลาราชการ