ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย” สืบสานพระราชปณิธาน

08 Nov 2016
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำเงินที่ใช้ในการจัดหาของขวัญและกระเช้าอวยพรปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 บริจาคให้กับ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางสาวพรพิมล วรดิลก ที่ปรึกษากิจกรรมพิเศษ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ
ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย” สืบสานพระราชปณิธาน