ATC รวมใจภักดีรักพ่อหลวง ร.๙ #พลังเยาวชนอาชีวะ #พลังATC

08 Nov 2016
ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการได้นำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ นักศึกษา เพื่อร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "รวมใจภักดีรักพ่อหลวง ร.๙" ด้วยการแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ และยืนถวายความอาลัย 89 วินาที พร้อมกล่าวถวายความอาลัย และ ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ สรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ATC รวมใจภักดีรักพ่อหลวง ร.๙ #พลังเยาวชนอาชีวะ #พลังATC