ภาพข่าว: คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "เส้นทางฝันการเป็นนักลงทุน"

08 May 2017
โดย คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ภาพข่าว: คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "เส้นทางฝันการเป็นนักลงทุน"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "เส้นทางฝันการเป็นนักลงทุน" โดยคุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ได้รับฟัง เมื่อเวลา 09.00-12.40 น. ณ ห้องเรียนคณะบัญชี ชั้น 10 อาคาร30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

#คณะบัญชีSPU #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม