วธ.เปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ยกทัพหุ่นทรงคุณค่า-หาชมยากกว่า 50 คณะจาก 8 ประเทศมาโชว์ เปิดให้ชมฟรี 20-25 เม.ย. นี้

21 Apr 2017
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่โรงละครแห่งชาติ(โรงใหญ่) พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี 235 กรุงรัตนโกสินทร์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 25 เมษายน 2560 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ผู้บริหารวธ. และคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เข้าร่วม
วธ.เปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ยกทัพหุ่นทรงคุณค่า-หาชมยากกว่า 50 คณะจาก 8 ประเทศมาโชว์ เปิดให้ชมฟรี 20-25 เม.ย. นี้

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ในราชวงศ์จักรีที่ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ235 ปี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-30 เมษายนนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ นิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2560 โดยมีคณะหุ่นมาแสดงกว่า 50 คณะ จากไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมกิจกรรม 7 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ หุ่นที่แต่ละประเทศนำมาแสดงล้วนเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าและงดงาม โดยปัจจุบันหาชมได้ยาก อาทิ หุ่นหลวงของไทยซึ่งในอดีตใช้จัดแสดงเฉพาะในพระราชพิธีสำคัญเท่านั้น หุ่นกระบอกโบราณ หุ่นกระบอกที่มีความงดงามในรูปลักษณ์ของตัวหุ่นที่แตกต่างกัน หุ่นสายที่มีเทคนิคการเชิดที่สวยงามอ่อนช้อย หุ่นมือ ซึ่งเหมาะกับเด็กและเยาวชน อีกทั้งมีการแสดงชุดพิเศษนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง "พระมหาชนก" รวมถึงการแสดงหุ่นจากภูมิภาคต่างๆ อาทิ หุ่นเงาร่วมสมัย หุ่นคณะเจ้าขุนทอง หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และหนังตะลุง เป็นต้น

ทั้งนี้ การแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน จัดแสดงในพื้นที่ 4 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา13.00-16.00 น. เวทีที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ(โรงใหญ่) ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา 16.00 -17.00 น. เวทีที่ 3 ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา 16.00 -21.00 น. และเวทีที่ 4 ณ สวนสันติชัยปราการ ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน เวลา 19.30- 20.30 น. นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน โดยมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการ " วิวัฒนาการศิลปะหุ่นอาเซียน:จากศิลปะดั้งเดิมสู่หุ่นร่วมสมัย" ในวันที่ 21 เมษายน โดยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยและหุ่นอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นไทยร่วมสมัย และกิจกรรมทอล์คโชว์ เรื่อง "วัฒนธรรมเชื่อมใจ หุ่นไทยอาเซียน" โดยผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมหุ่น รวมทั้งการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยและหุ่นกระบอกอาเซียน ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าชมกิจกรรมการแสดงหุ่นทุกเวทีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจองตั๋วเข้าชมการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน โทร. 02-224 1342

และ APP : Thai Culture E-Ticket สอบถามรายละเอียด โทร. 02-422 8829 หรือสายด่วนวัฒนธรรม1765 และ www.ocac.go.th

วธ.เปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ยกทัพหุ่นทรงคุณค่า-หาชมยากกว่า 50 คณะจาก 8 ประเทศมาโชว์ เปิดให้ชมฟรี 20-25 เม.ย. นี้ วธ.เปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ยกทัพหุ่นทรงคุณค่า-หาชมยากกว่า 50 คณะจาก 8 ประเทศมาโชว์ เปิดให้ชมฟรี 20-25 เม.ย. นี้ วธ.เปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน ยกทัพหุ่นทรงคุณค่า-หาชมยากกว่า 50 คณะจาก 8 ประเทศมาโชว์ เปิดให้ชมฟรี 20-25 เม.ย. นี้