SOLAR คว้างานใหม่ Solar PV Rooftop จาก “บุญถาวร เซรามิค-เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์” กำลังการผลิตรวมขนาด 10 MW มูลค่ารวม 435 ลบ.

26 Apr 2017
SOLAR คว้างานใหม่ Solar PV Rooftop จาก "บุญถาวร เซรามิค-เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์" กำลังการผลิตรวมขนาด 10 MW มูลค่ารวม 435 ลบ. ด้านผู้บริหารหญิงคนเก่ง "ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง" คาดติดตั้งเสร็จ พร้อมเดินเครื่องจ่ายไฟภายในไตรมาส 4/60 ช่วยหนุนผลประกอบการให้สดใส นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) (SOLAR) เปิดเผยว่าบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างออกแบบทางวิศวกรรมจัดซื้อและก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของบริษัท บุญถาวร เซรามิค จำกัด ขนาด 8.4 เมกะวัตต์ (MWp) จำนวน 10 สาขา และสัญญาว่าจ้างออกแบบทางวิศวกรรมจัดซื้อและก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารของบริษัท เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด ขนาด 1.6 เมกะวัตต์ (MWp) จำนวน 3 อาคาร รวมทั้ง 2 โครงการมีกำลังการผลิตประมาณ 10 เมกะวัตต์ และมีมูลค่ารวมประมาณ 435 ล้านบาท ข้อดีของการติดตั้ง Solar PV Rooftop ดังกล่าวคือช่วยประหยัดพลังงาน เพราะเป็นการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าเองในอาคาร โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้เกือบ 14 ล้านหน่วยต่อปี โครงการดังกล่าวจะติดตั้งและเริ่มใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดทุกสาขาภายในไตรมาส 4/2560
SOLAR คว้างานใหม่ Solar PV Rooftop จาก “บุญถาวร เซรามิค-เวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์” กำลังการผลิตรวมขนาด 10 MW มูลค่ารวม 435 ลบ.

"บริษัทฯ รับงานติดตั้ง Solar PV Rooftop ให้กับ บุญถาวรและเวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์ 2 โครงการขนาดรวม 10 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะติดตั้งและเริ่มใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดทุกสาขาภายในไตรมาส 4/2560 ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลบวกต่อผลประกอบการในอนาคตให้เติบโตขึ้น สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและในอนาคตทีมผู้บริหาร ก็ไม่หยุดนิ่งยังคงเดินหน้าหางานใหม่ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและมั่นคง" นางปัทมา กล่าว นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่าบุญถาวรเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทยมายาวนาน จึงสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และยังตระหนักถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาวะเรือนกระจก นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการลดค่าไฟฟ้าในส่วนของพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละเดือน อนึ่งวานนี้ (25 เม.ย.60) คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณอัครเดช โรจน์เมธา (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) ถ่ายภาพร่วมกับคุณสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคุณสิทธิชัย ทยานุวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ในโอกาสลงนามสัญญาว่าจ้างดังกล่าวข้างต้น