คณะผู้นำชุมชน เยี่ยมชมธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group

26 Apr 2017
SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เครือสหวิริยา ต้อนรับคณะส่วนราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์ พร้อมให้ข้อมูลธุรการดำเนินธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจอนาคตใน "โครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอล กรุ๊ป ครั้งที่ 1/2560" โดยเป็นการพูดคุย หารือข้อมูลของ บจก.ท่าเรือประจวบ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน (Bang Saphan Logistics Industrial Estate: BLIE) โครงการพัฒนาที่ดินและระบบการขนส่ง
คณะผู้นำชุมชน เยี่ยมชมธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group

โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร SVL Group พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะภาคส่วนราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นำชุมชนกว่า 90 ท่าน เข้าเยี่ยมชมธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group เพื่อรับทราบยุทธศาสตร์การดำเนินงานของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด สะพานสู่ EEC และ AEC ภาพรวมการดำเนินงานของ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้ให้บริการด้วยรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการใหม่ "โครงการนิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์บางสะพาน" (Bang Saphan Logistics Industrial Estate : BLIE) โครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทั้งในส่วนของการบริการจัดการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ที่มุ่งเน้นบริการให้ลูกค้าภายในและภายนอกเพื่อร่วมยกระดับและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0