ภาพข่าว: SOLAR ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

28 Apr 2017
คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ คุณปัทมา วงษ์ถ้วยทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการของ บมจ. โซลาร์ตรอน (SOLAR) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ภาพข่าว: SOLAR ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560