ภาพข่าว: “ทวิช เตชะนาวากุล" เปิดแผนฟื้นฟู IFEC คาดใช้เวลา 6 เดือน ปลดเครื่องหมาย SP ปี”61 พลิกมีกำไร

28 Apr 2017
นายทวิช เตชะนาวากุล (ซ้าย) ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) พร้อมด้วย นายหาญ เชี่ยวชาญ (ขวา) ร่วมแถลงข่าวเปิดแผนการบริหารงาน พร้อมนโยบายในอนาคต โดยระบุจะมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 2พฤษภาคม 2560 เพื่อทำหน้าที่เร่งฟื้นฟูกิจการและแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัทฯ รวมถึงจะชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นด้วย คาดใช้เวลา 6 เดือนในการฟื้นฟูกิจการบริษัท เร่งดำเนินการปิดงบปี 2559และเจรจาการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ก่อนเสนอแผนธุรกิจให้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณา เพื่อขอให้ปลดเครื่องหมาย SP และมั่นใจว่าในปี 2561 ผลการดำเนินงาน IFEC จะพลิกกลับมามีกำไรอีกครั้ง
ภาพข่าว: “ทวิช เตชะนาวากุล" เปิดแผนฟื้นฟู IFEC คาดใช้เวลา 6 เดือน ปลดเครื่องหมาย SP ปี”61 พลิกมีกำไร