ภาพข่าว: เอกอัครราชฑูตมาเลเซียเยี่ยมชมโครงการบ้านพิงพัก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้

30 May 2017
ดาโต๊ะ นาซิเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาโครงการบ้านพิงพักภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะเป็นที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายที่ยากไร้ โดยไม่หวังผลกำไร ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจนโครงการสามารถก้าวสู่ระยะที่ 2 และยังเปิดรับการบริจาคเพื่อนำไปพัฒนาโครงการในส่วนของการขยายห้องพักผู้ป่วยและการสร้างอาคารศาสนาก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมี น.ส. ขจีพร ผังเมืองดี (ซ้าย) พยาบาลอาวุโส, น.ส. พรทิพย์ ลาภไพบูลย์พงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการโครงการบ้านพิงพัก และน.ส. ศุภนารี สุมลมาตร์ (ขวา) ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
ภาพข่าว: เอกอัครราชฑูตมาเลเซียเยี่ยมชมโครงการบ้านพิงพัก เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้