ภาพข่าว: WHA Group พบนักลงทุน ตอกย้ำเป้ารายได้ทั้งกลุ่มในปีนี้ ที่ระดับ 1.3 หมื่นล้านบาท

29 May 2017
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group พร้อมด้วย นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภายใน "งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าตอกย้ำอัตราการเติบโตภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งกลุ่มบริษัทฯในปีนี้ ไว้ที่ระดับ 13,000 ล้านบาท พร้อมปรับเป้ายอดขายที่ดินเพิ่มเป็น 1,400 ไร่ และเตรียมรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) กับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ให้เป็นกองเดียวกัน ส่งผลให้กองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ภาพข่าว: WHA Group พบนักลงทุน ตอกย้ำเป้ารายได้ทั้งกลุ่มในปีนี้ ที่ระดับ 1.3 หมื่นล้านบาท