ประมวลภาพบรรยากาศงาน "โครงการว่างเป็นอ่าน" วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

16 Feb 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ได้จัดงาน "โครงการว่างเป็นอ่าน" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ ประจำปี 2560
ประมวลภาพบรรยากาศงาน "โครงการว่างเป็นอ่าน" วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

โดยได้รับเกียรติจาก นายนเร เหล่าวิชยา (อธิบดีกรมพลศึกษา) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานในครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิดที่ว่า 'เปิดความคิด เปลี่ยนชีวิตด้วยการอ่าน' เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายนันทนาการทางวรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด) พัฒนาการเรียนรู้ สติปัญญา และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ ให้ผู้คนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้ความสนุกควบคุ่กับความรู้มากมาย อาทิ กิจกรรม Walk Rally ฐานความรู้ทางภาษาไทย กิจกรรม DIY Workshop ทำของใช้แฮนเมดน่ารักๆ ฯลฯ และนอกเหนือจากกิจกรรมสร้างความรู้ ความบันเทิงแล้ว ยังได้รับแง่คิดและแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือจากวิทยากรมากความรู้ความสามารถมากมาย อาทิ คุณพลอย มัลลิกะมาส, คุณโตมร ศุขปรีชา, คุณพิไลมาศ ค้ำชู (แสตมป์เบอรี่), คุณจักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) และได้เรียนรู้วิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับลูกน้อยจากคุณโน้ต-ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล ดารานักแสดง

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ได้รับความสนใจจากน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครองที่พาน้องๆหนูๆ มาร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ