อพวช. จัดกิจกรรม“Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา”

22 Feb 2017
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"Research Show by Naturalist : พบนักธรรมชาติวิทยา" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้พบกับนักวิชาการทางด้านธรรมชาติวิทยามืออาชีพระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การทำงานหวังจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสายอาชีพวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาให้แก่เยาวชน โดยจะจัดงานเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน ร่วมงานเปิดตัวดังกล่าวฯ