ภาพข่าว: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์

21 Feb 2017
คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 โดยมี นายกองเอก อาทิตย์ บุญญะโสภัต หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ และ คุณเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์