ภาพข่าว: บ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป ผนึกกำลัง ซินโครตรอน หนุนภาคเอกชน ยกระดับเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก

08 Feb 2017
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยียาและเครื่องสำอาง เพื่อการวิจัยในเชิงลึก ยกระดับนวัตกรรมเวชสำอางไทย เตรียมแข่งขันในระดับสากล ผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 4.0 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: บ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป ผนึกกำลัง ซินโครตรอน หนุนภาคเอกชน ยกระดับเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลก

(จากขวาไปซ้าย)

คุณพินสวัสดิ์ สุวรรณประกร รองประธานกรรมการบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร ประธานกรรมการบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน