ภาพข่าว: ออนดีมานด์ ยินดีเด็กเก่งสอบวิชาสามัญได้ 100 คะแนนเต็ม

07 Feb 2017
นายสุธี อัสววิมล (ยืนแถวที่ 2-กลาง) ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ และคณะครูโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ จัดงาน "รวมพลคนเก่งเต็ม 100 วิชาสามัญ" เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์และเอเลเวลที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดใน 4 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา พร้อมกันนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรรวมมูลค่า 270,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการสอบได้คะแนนสูงสุดอีกด้วย
ภาพข่าว: ออนดีมานด์ ยินดีเด็กเก่งสอบวิชาสามัญได้ 100 คะแนนเต็ม