นักธุรกิจตัวอย่าง ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงค์พนา

28 Aug 2017
นอกจากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้ว ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงค์พนา ยังได้อาสาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ซึ่งเพิ่งจัดทำเสร็จสิ้นสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาที่จะเตรียมเปิดสอนนักเรียนระดับ ปวช.-ปวส นับได้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมพัฒนากำลังคนสายอาชีวะศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นตัวอย่างที่ดีของนักธุรกิจไทยอีกด้วย
นักธุรกิจตัวอย่าง ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงค์พนา