ภาพข่าว: กลุ่มศิลปินไฮไลท์มอบเงินบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดี ณ อาคารสินธร

28 Aug 2017
คุณรัตน์รดาวินท์ เอี่ยมชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบัญชีการเงิน ตัวแทนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินสมทบทุนจำนวน 120,000 บาท จากกลุ่มศิลปินไฮไลท์ นำทีมโดยนายมานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ และนายธงเทพ รัตนธรรม ซึ่งรายได้ทั้งหมดได้จากการจำหน่ายภาพศิลปะในนิทรรศการ "วิถีชีวิตไทย" จัดแสดงที่อาคารสินธร ระหว่างวันที่ 6 – 30 มิถุนายน ที่ผ่านมาบุคคลในภาพ
ภาพข่าว: กลุ่มศิลปินไฮไลท์มอบเงินบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิรามาธิบดี ณ อาคารสินธร

1. ที่ 1 จากซ้าย คุณธันยนันท์ สุรธนสวัสดิ์ ผู้ประสานงานฝ่ายขายห้องอาหารและจัดเลี้ยงอาคารสินธร

2. ที่ 2 จากซ้าย คุณธงเทพ รัตนธรรม รองประธานกลุ่มศิลปินไฮไลท์

3. ที่ 3 จากซ้าย คุณมานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ ประธานกลุ่มศิลปินไฮไลท์

4. ที่ 4 จากซ้าย คุณรัตน์รดาวินท์ เอี่ยมชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบัญชีการเงิน ตัวแทนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ