ภาพข่าว: สุดยอดน่องเหล็ก Tour de Andaman

23 Aug 2017
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2017เส้นทางสตูล-ตรัง-กระบี่-พังงา-ภูเก็ต ระยะทาง 410 กิโลเมตร จังหวัดภูเก็ต
ภาพข่าว: สุดยอดน่องเหล็ก Tour de Andaman

ผลการแข่งขันประเภท Overall best time

รุ่น Open (ชาย) นายคุณากร นนท์ธิจันทร์ เวลารวม 11 ชั่วโมง 15 นาที

รุ่น ชายอายุ 18 -29 ปี นายวิทวัส วารี เวลารวม 11 ชั่วโมง 16 นาที

รุ่น ชาย 30-39 ปี นายอรุณสิทธิ์ แซ่ลิม เวลารวม 11 ชั่วโมง 16 นาที

รุ่น ชาย 40-49 ปี นายธนกฤต ตระบันพฤกษ์ เวลารวม 11 ชั่วโมง 17 นาที

รุ่น ชาย 50 ปีขึ้นไป Mr.Martin Brot เวลารวม 11 ชั่วโมง 50 นาที

รุ่น Open (หญิง) คุณกุลชา ไชยรินทร์ เวลารวม 12 ชั่วโมง 16 นาที

ประเภท King of Mountain

ประเภทชาย นายคุณากร นนท์ธิจันทร์

ประเภทหญิง คุณกุลชา ไชยรินทร์