ภาพข่าว: CGS นำทีมนักลงทุน High Net Worth ร่วมฟังข้อมูล TTA

26 Jun 2017
บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) นำทีมนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลธุรกิจ
ภาพข่าว: CGS นำทีมนักลงทุน High Net Worth ร่วมฟังข้อมูล TTA

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) โดยมีนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ที่ 6 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ TTA ประเมินแนวโน้มผลประกอบการปี 2560 คาดว่าจะพลิกกลับมามีกำไรจากปี 2559 ที่ประสบปัญหาขาดทุน โดยได้รับอานิสงส์จากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาส 1/60 ค่าระวางเรืออยู่ที่ 7,015เหรียญสหรัฐต่อลำต่อวัน เพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่อยู่ 5,200 เหรียญสหรัฐต่อลำต่อวัน และคาดว่าไตรมาส 2 เป็นต้นไป จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้