ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

29 Jun 2017
#FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน
ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ตามที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคนอยู่

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) C มีหน้าที่ผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !!

  • ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท
  • ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท
  • ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 - 208,000 บาท
  • ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560

http://admission.kmutt.ac.th/

ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา FIBO

Tel. 02-470-9716

E-Mail : [email protected]

FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/

WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/

YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos