ภาพข่าว: ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ

04 Aug 2017
รพ.วิภาวดีโดยคุณพิชยากร กาศสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมหนังสือขอบคุณจากสมาคมผู้ปกครองและครูรวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ที่ให้การสนับสนุนรถพยาบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปดูแลในส่วนของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่งสานสัมพันธ์ นมร.บด. ครั้งที่ 3
ภาพข่าว: ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ