บ้านพิงพักชวนคุณเติมเติมพื้นที่สีเขียว เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

24 Jul 2017
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อต้นไม้ เพื่อเติมเต็มพื้นที่สีเขียวในโซนศาสนา เสริมสร้างกำลังใจ ให้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ โครงการบ้านพิงพัก ชื่อบัญชี "มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ (เพื่อบ้านพิงพัก)" ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 405-523753-3 บริจาคได้ตั้งแต่ วันนี้ – ธ.ค. 2560
บ้านพิงพักชวนคุณเติมเติมพื้นที่สีเขียว เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

*ส่งใบ Payin Slip พร้อมชื่อ-ที่อยู่ เพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่ อีเมล [email protected] หรือโทรสาร. 02 696 8634

บ้านพิงพัก PINK PARK VILLAGE ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ และศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร โดยไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานโดยทีมแพทย์พยาบาล จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักโภชนาการและอาสาสมัคร

นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่ทำงานในสหราชอาณาจักรเป็นเวลากว่า 30 ปี ได้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในปีพ.ศ. 2550 มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ที่จะดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการคัดเลือกโดยไม่ว่าจะมาจากที่ใดในประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี ในระหว่างรับการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี และการดูแลที่อบอุ่นเปรียบเสมือนการดูแลญาติมิตร ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานบำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้ชื่อ บ้านพิงพัก (Pink Park Village) บนที่ดินแถบหนองจอกที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่มูลนิธิ ฯ

ติดตามข่าวสารโครงการบ้านพิงพัก ได้ที่ www.pinkpark.org

บ้านพิงพักชวนคุณเติมเติมพื้นที่สีเขียว เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม