ภาพข่าว: มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

23 Jan 2018
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องอาหารแฮมิลตันส์ สเต็กเฮ้าส์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ในภาพ: (นั่งจากซ้าย) คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ: นพ. วรรณะ อูนากูล, สนั่น อังอุบลกุล, วัลลภ เจียรวนนท์, ศ. นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์, ศ. เกียรติคุณ นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ และ พล.อ. นพ. ประวิชช์ ตันประเสริฐ(ยืนจากซ้าย) ดร. ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด, มณฑป ผลาสินธ์, ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์, วีรวรรณ เรืองนิวัติศัย, ดร. เพ็ญศรี ทรรศนะวิเทศ, ธัญญา สุรัสวดี, รัชดา บุลยเลิศ, และ พล.อ. นพ. ประสาท เหล่าถาวร