ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

11 Jan 2018
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ถนนสายวิทยาศาสตร์" ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ในการนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมจัดกิจกรรมสถานีสีเขียว ตอน "เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ ยิ้มรับโลกสวย" ให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนพร้อมเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วว. ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วย ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมและทีมนักวิจัย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี พระราม 6 กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนร่วมสนุกกับกิจกรรมในบูธ วว. พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย กิจกรรมประกอบด้วย 5 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย แยกขยะขายได้ราคาตามเทคนิควิทย์ใกล้ตัว ถ่านหอมจากขยะ ไข่น้อยต่อยมด เถ้าปั้นปรับน้ำอ่อน เกมดิจิตอลคัดแยกขยะ...รักษ์โลก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2561 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561