เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์

26 Feb 2018
สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์ จัดงานเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก Miss Lucy Mills ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก Linguaphone Group ซึ่งเป็นของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu's English) จากสหราชอาณาจักร มาร่วมเป็นประธานในงานเปิด พร้อมด้วยผู้ปกครอง และนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์
เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-8 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน "พิงกุ" และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก "เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้" กระบวนการสอนในลักษณะ "เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน" และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขานี้ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ในเพลินนารี่มอลล์ คอมมูนิตี้มอลล์ บนถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าเยี่ยมชม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 063 824 9958

เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์