ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU’s Got Talent 2018 กิจกรรมแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านภาษา @คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

01 Feb 2018
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ตามด้วย ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในโครงการ SPU's Got Talent 2018 กิจกรรมแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษทางด้านภาษา จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU’s Got Talent 2018 กิจกรรมแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านภาษา @คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเวทีส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาและการแสดงความคิดสร้างสรรค์ สำหรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการจัดประกวดแข่งขันในกิจกรรมโครงการ SPU's Got Talent 2018 ณ เอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 โดยมี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจาก "ครูรัก" ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ ดารานักแสดงและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนศิลปะการแสดง, "ปุ๊ย ตีสิบ" คุณคืนสิทธ์ สุวรรณวัฒกี และ อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ SPU ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผลการตัดสิน กิจกรรมโครงการ SPU's Got Talent 2018

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ????? น้องๆจากโรงเรียน สามเสนวิทยาลัย รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม นางพญางูขาว ?????น้องๆจากโรงเรียน เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Poor Cinderella น้องๆจากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และ เงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม นางพญางูขาว ?????น้องๆจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ ทีม ???!น้องๆจากโรงเรียนสารวิทยา รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาโรงเรียนละ 1,000 บาท

ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการ SPU's Got Talent 2018 ในครั้งนี้ เป็นเวทีสำหรับให้น้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การแสดงความสามารถพิเศษในด้านภาษาต่างๆ ผ่านการแสดงในรูปแบบ การแสดงละครเวที ขับร้องเพลง โดยใช้ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถพิเศษทางด้านภาษา การแสดง ความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่นเสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา" ตัวจริงเสียงจริง ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ SPU เปิดทำการสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/ หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/LiberalArtsSPU/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU’s Got Talent 2018 กิจกรรมแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านภาษา @คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU’s Got Talent 2018 กิจกรรมแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านภาษา @คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร.ร.สามเสนวิทยาลัย สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU’s Got Talent 2018 กิจกรรมแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านภาษา @คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม