ภาพข่าว: ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย จัดอบรมหลักสูตรวิชาการ “CLMVT Banker's Leadership Program” ครั้งที่ 1

14 Nov 2017
ดร.วิรไท สันติประภพ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นประธานการประชุมเปิดหลักสูตร "CLMVT Banker's Leadership Program" ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากธนาคาร และธนาคารกลาง รวมถึงกระทรวงการคลังในประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินของกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนพัฒนาระบบการเงินในประเทศของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินและหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV
ภาพข่าว: ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย จัดอบรมหลักสูตรวิชาการ “CLMVT Banker's Leadership Program” ครั้งที่ 1