งานเดินวิ่งการกุศล หุบป่าตาดมาราธอนครั้งที่ 1 เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐

13 Nov 2017
ขอเชิญสัมผัสลมหนาว ด้วยการร่วมงานเดินวิ่งการกุศล หุบป่าตาดมาราธอนครั้งที่ 1 เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐ วัตถุประสงค์เพื่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดหาทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน และจัดหาทุนสนับสนุนการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอุทัยธานี ผู้ชนะประเภท OVER ALL ได้รับรางวัลเกียรติยศจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผุ้ชนะรางวัลที่ 1 ในทุกกลุ่มอายุจะได้รับรางวัลเกียรติยศจาก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนศัย และทุกท่านยังมีส่วนรวมในการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนการฝึกอาชีพ สนใจสมัครวิ่งได้ที่ www.nine2cevent.com หรือ @nine2c หรือติดต่อ 0986141926 และ 0993262893 และเยี่ยมชม fb เพจ HuP PA TAT มาราธอน
งานเดินวิ่งการกุศล หุบป่าตาดมาราธอนครั้งที่ 1 เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐ งานเดินวิ่งการกุศล หุบป่าตาดมาราธอนครั้งที่ 1 เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐