ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2017

19 Dec 2017
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี 2017 โดยในปีนี้ ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศไทย และติดอันดับ 195 ของโลก จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 ด้วยคะแนนรวม 5,032 คะแนน
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 2017

โดยการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี 2016 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศไทย และ อันดับ 329 ของโลก