ชับบ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “ Regional Day of Service” เสริมทักษะภาษาอังกฤษเยาวชนด้วยกิจกรรม “English@Heart”

07 Dec 2017
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคของกลุ่มบริษัท ชับบ์ ภายใต้โครงการ Chubb English @ Heart เพื่อส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย โดยมีทีมงาน English Technical Camp พร้อมด้วยอาสาสมัครของ บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ และ บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำนวนกว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1 - 6 โรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร ให้เป็นโรงเรียนประจำสำหรับเด็กขาดโอกาสและเด็กชาวเขา จำนวน 150 คน พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารโรงเรียนมูลนิธิคอมมูนิต้า อินคอนโทร จำนวน 100,000 บาท อีกด้วย
ชับบ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “ Regional Day of Service” เสริมทักษะภาษาอังกฤษเยาวชนด้วยกิจกรรม “English@Heart”

ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service เป็นกิจกรรมประจำปีของพนักงานชับบ์ ใน 12 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกที่ ชับบ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่พ.ศ. 2555 หรือเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของ ชับบ์ ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทน ร่วมเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มุ่งเน้นกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส และยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "โครงการ Chubb English @ Heart มีจุดประสงค์ในการยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย ให้พร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมวอล์คแรลลี่และฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น"

"เราเชื่อว่ารากฐานการศึกษาที่ดี จะช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในอนาคต โดยโครงการ Chubb English @ Heart นั้นไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์และกิจกรรม แต่ยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนให้แก่คุณครู ในการนำองค์ความรู้มาผสมผสานกับกิจกรรมสนุก ๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแล้ว พนักงานจิตอาสายังร่วมกันทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผักและผลไม้เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนอีกด้วย"

ทั้งนี้โครงการ Chubb English @Heart จะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเน้นไปยังกลุ่มโรงเรียนขาดโอกาส และอยู่ในจังหวัดที่ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติจำนวนมาก และจะขยายสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญของสังคมไทย เป็นการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืน สอดคล้องกับปณิธานของ ชับบ์ ที่มุ่งทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อตอบแทนทุกชีวิตในสังคมไทยให้ก้าวเดินไปพร้อม ๆ กับเราอย่างมั่นคงและมีความสุข