สถาบันบางกอกแดนซ์จัดการแสดงการกุศลครั้งที่ 10 “ The ๙ Hamonies” รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในราชูปถัมภ์

08 Dec 2017
สถาบันบางกอกแดนซ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงการกุศลครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี กับการแสดงชุด " The ๙Hamonies" เพื่อเปิดโอกาสและพัฒนาให้กับนักเรียนผู้มีใจรักด้านศิลปะการเต้น โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กว่า 20 บทเพลง มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแห่งความรัก ความผูกพันของคนในครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น ในวันเสาร์ที่ 9ธันวาคม 2560 เวลา 19.30 น. และ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อจองบัตรได้ที่สถาบันบางกอกแดนซ์ทุกสาขา โทร.02-278-0599 หรือ 081-868-2447
สถาบันบางกอกแดนซ์จัดการแสดงการกุศลครั้งที่ 10 “ The ๙ Hamonies” รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในราชูปถัมภ์