แนะเลี่ยงเส้นทางรอบโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย 61 เวลา 08.00-09.30 น.

25 May 2018
เนื่องด้วยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ในความกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองการครอบรอบ 10 ปี หรือหนึ่งทศวรรษแห่งการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาโดยตลอด ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการ "หนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน "ขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ซึ่งมีกำหนดพิธีเปิดในช่วงเวลา 08.00 – 09.30 น. โดยจะมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากพร้อมคณะผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ โดยประมาณการแขกเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ซึ่งจะก่อให้เกิดการจราจรที่คับคั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเร่งด่วนดังกล่าวในบริเวณห้าแยกลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธินช่วงบริเวณสวนจตุจักร สะพานควาย
แนะเลี่ยงเส้นทางรอบโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว วันศุกร์ที่ 1 มิ.ย 61 เวลา 08.00-09.30 น.