ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560

28 May 2018
นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 (National Agents of the Year Awards – NAA) ภายใต้ชื่องาน "THE NIGHT OF SHINING STARS" จัดโดยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) โดยมีนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมงาน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ปลัดกระทรวงการคลังมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560