ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดงานแถลงข่าว “Krungsri Mortgage Digitization”

26 Jun 2018
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "Krungsri Mortgage Digitization" โดย นายณัฐพล ลือพร้อมชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระราม 3