กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่ 8

11 Jun 2018
กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี" การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยประเภทมัธยมศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป
กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่ 8

มุ่งปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" สู่ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด "อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี" ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถด้านดนตรีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติก่อเกิดเป็นความจงรักภักดีที่จะแผ่ขยายไปในวงกว้าง

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า กองทัพบกมีหน้าที่หลักในการป้องกันประเทศ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขและความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดมา จึงอาสาเป็นแกนหลักเพื่อเชิญชวนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างคลื่นแห่งความจงรักภักดี โดยได้ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 8 เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยหลายปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนทั่วประเทศเป็นอย่างดี และมีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ

สำหรับปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี" ซึ่งนอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมโครงการฯ แล้ว ยังได้ขยายโอกาสการแสดงออกถึงความจงรักภักดีไปสู่ประชาชนทั่วไป โดยใช้บทเพลงในการประกวดทั้งหมด 3 บทเพลง ได้แก่ บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากลร่วมสมัย โดยจะมีกิจกรรมประกวดแข่งขันรอบคัดเลือกวงดนตรีจากทั่วประเทศภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงตัวแทนของ 5 ภูมิภาค โดยทำการตัดสินและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง คุณกัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์ (ป่าน วีทรีโอ) คุณลิตา ตะเวทิกุล (ครูแพม)

สำหรับประโยชน์ที่เยาวชนผู้ร่วมโครงการฯ จะได้รับ คือ องค์ความรู้ใหม่ๆ และเคล็ดลับด้านดนตรีที่จะมีเพิ่มขึ้นแน่นอน จากคณะกรรมการที่เป็นทั้งผู้ตัดสินและวิทยากร สามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต และจากการที่แนวคิดของโครงการฯ เป็นเรื่องของการแสดงความจงรักภักดี จึงทำให้เยาวชนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จนก่อเกิดเป็นความจงรักภักดีที่จะแผ่ขยายไปในกลุ่มเยาวชนในวงกว้างในที่สุด นอกจากนี้ สิ่งสำคัญ คือ ทุกคนจะได้ฝึกความอดทน การแบ่งเวลาสำหรับฝึกซ้อม ฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆ ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไปได้ กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ จึงพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อปลูกฝังสิ่งดีๆ เหล่านี้ลงไปในจิตใจของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสดำเนินโครงการ "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ร่วมกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สำหรับโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 8 นี้ เยาวชนและประชาชนผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thetreeofloves.com โดยวงดนตรีที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561 สนใจสอบถามข้อมูลและ สมัครได้ทาง www.thetreeofloves.com หรือ ที่ Facebook บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน สู่ปีที่ 8