"Food Manufacturing jump to the Digital Transformation” โซลูชั่นพลิกโฉมธุรกิจผลิตอาหารกระโดดสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

14 Jun 2018
งานสัมมนาที่ผู้บริหารธุรกิจผลิตอาหารพลาดไม่ได้!! SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และ หัวเว่ย ประเทศไทย ผู้ให้บริการโซลูชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก จับมือกับบริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ จัดงานสัมมนาพิเศษ "Food Manufacturing jump to the Digital Transformation" โซลูชั่นพลิกโฉมธุรกิจผลิตอาหารกระโดดสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการยุคดิจิทัลโดยในงานผู้บริหารจะได้รับฟังเจาะลึกเกี่ยวกับเทรนด์ และการได้เปรียบเสียเปรียบของธุรกิจผลิตสินค้าประเภทอาหารที่ใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ แนวทางผลักดันให้องค์กรสามารถใช้ดิจิตอลเข้าไปช่วยบริหารธุรกิจให้แตกต่าง และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง แนะนำโซลูชั่นรวมถึงขั้นตอนการวางระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่มีใครคอยบอกคุณมาก่อน
"Food Manufacturing jump to the Digital Transformation” โซลูชั่นพลิกโฉมธุรกิจผลิตอาหารกระโดดสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

สามารถสนองทุกความต้องการของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดใหญ่

คลอบคลุมการทำงานของทุกแผนกภายในองค์กร

สร้างความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น

ช่วยบริหารการจัดส่งที่ตรงเวลามากขึ้น

ลดปัญหาสินค้าคงคลัง

ลดรายจ่ายจากการสต๊อกน้ำมัน

ลดค่าขนส่งโลจิสติกส์

ลดต้นทุนการผลิตรวม

ช่วยลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการทำงาน และบริหารงาน ตอบสนองงานอย่างรวดเร็วตรงต่อความต้องการของลูกค้า